Среда, 23.05.2018, 03:24
Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Гемофилия в Молдове

Каталог статей

Главная » Статьи » законодательство

Privind protectia sociala a invalizilor
Legea Republicii Moldova

Nr. 821-XII din 24 decembrie 1991


 
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE


 Articolul 1. Bazele situatiei juridice a invalizilor

 Invalizii in Republica Moldova se bucura de toate drepturile sociale economice si personale si de libertatile consfintite in Declaratia drepturilor invalizilor, adoptata de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, in Constitutia Republicii Moldova, in prezenta Lege si in alte acte legislative.

Discriminarea invalizilor este interzisa si se pedepseste conform legii.

 Articolul 2. Notiunea de invalid

 Invalid este persoana care, in legatura cu limitarea activitatii vitale ca urmare a defectelor fizice sau mintale, are nevoie de asistenta si protectie sociala.

Limitarea activitatii vitale a persoanei isi gaseste expresia in pierderea totala sau partiala a capacitatii sau a posibilitatii de autoservire, de plasare, orientare, comunicare, de a-si controla comportarea si de a practica activitati de munca.

Recunoasterea persoanei ca invalid se efectueaza in modul stabilit de catre organele de stat imputernicite.

 Articolul 3. Protectia sociala a invalizilor

 Protectia sociala a invalizilor inseamna crearea de catre stat a conditiilor pentru dezvoltarea lor individuala si realizarea de catre ei a capacitatilor, drepturilor si libertatilor in egala masura cu toti ceilalti cetateni.

Protectia sociala a invalizilor se asigura printr-un complex de masuri prevazute in programele republicane si locale de dezvoltare social-economica si este consfintita in actele legislative si in hotaririle respective.
Statul stabileste pentru invalizi garantii suplimentare in vederea realizarii drepturilor si a intereselor lor legitime.

 Articolul 4. Participarea invalizilor la elaborarea si adoptarea actelor normative care le vizeaza interesele

 Invalizii au dreptul de a participa la elaborarea si adoptarea actelor normative care le vizeaza interesele si de a obtine informatia necesara ce tine de adoptarea acestor acte.

Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale, precum si intreprinderile, institutiile si organizatiile, indiferent de tipurile de proprietate si de formele de gospodarire, in cadrul solutionarii chestiunilor care vizeaza interesele invalizilor, sint obligate sa atraga reprezentantii organizatiilor obstesti ale invalizilor la elaborarea si adoptarea hotaririlor respective, precum si la realizarea lor.

 Articolul 5. Tratatele internationale referitoare la protectia sociala a invalizilor

 Daca tratatul international parte a caruia este Republica Moldova stabileste alte norme decit cele prevazute de prezenta Lege, atunci se aplica normele tratatului international.

 Articolul 6. Responsabilitatea pentru lezarea drepturilor si a intereselor legitime ale invalizilor

 Persoanele vinovate de lezarea drepturilor si intereselor legitime ale invalizilor poarta raspundere in modul stabilit de lege.

 
Capitolul II

CREAREA CONDITIILOR PENTRU ACCESUL LIBER AL INVALIZILOR LA INFRASTRUCTURA SOCIALA


 
Articolul 7. Politica de stat fata de obiectivele infrastructurii sociale

 Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale, intreprinderile, institutiile si organizatiile creeaza conditii invalizilor (inclusiv celor care se folosesc de carucior-fotoliu) pentru accesul liber la casele de locuit, la cladirile si constructiile publice si de productie, la folosirea libera a transportului in comun si a comunicatiilor de transport, a mijloacelor de telecomunicatii si de informare, pentru orientarea si deplasarea libera.

 Articolul 8. Luarea in considerare a necesitatilor invalizilor la proiectarea si construirea obiectivelor infrastructurii sociale

 Proiectarea si construirea centrelor populate, formarea cartierilor de locuit, elaborarea solutiilor de proiect, constructia si reconstructia cladirilor, instalatiilor, complexelor si comunicatiilor, precum si elaborarea si producerea mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicatii si de informare fara amenajarea acestor obiective si mijloace pentru accesul la ele si folosirea de ele a invalizilor nu se admite.

 Articolul 9. Amenajarea obiectivelor infrastructurii sociale existente pentru folosirea lor de catre invalizi

 Mijloacele de transport, telecomunicatii si de informare existente si alte obiective ale infrastructurii sociale trebuie sa fie amenajate in asa fel pentru ca invalizii sa aiba acces la ele si sa se foloseasca de acestea in modul si in conditiile stabilite respectiv de organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si de organelle autoadministrarii locale cu participarea reprezentantelor organizatiilor obstesti ale invalizilor.
In cazurile in care obiectivele mentionate nu pot fi amenajate pentru accesul invalizilor, intreprinderile, institutiile si organizatiile respective trebuie sa elaboreze si sa infaptuiasca masurile necesare care sa asigure satisfacerea necesitatilor invalizilor.

 Articolul 10. Amenajarea incaperilor de locuit pentru accesul si folosirea lor de catre invalizi

 Incaperile de locuit, ocupate de catre invalizi sau de catre familii care au in componenta lor un invalid, trebuie sa fie utilate cu mijloace si dispozitive speciale, in conformitate cu programul individual de reabilitare a invalidului.
Utilarea incaperilor de locuit mentionate se infaptuieste de catre organele autoadministrarii locale, de catre intreprinderile, institutiile si organizatiile in administrarea carora se afla fondul locativ. Utilarea caselor de locuit individuale are loc in modul stabilit de organelle autoadministrarii locale cu participarea reprezentantilor organizatiilor obstesti ale invalizilor.

 Articolul 11. Deservirea nevoilor de trai ale invalizilor

 La repartizarea incaperilor de locuit, organele autoadministrarii locale, intreprinderile, institutiile si organizatiile tin cont de necesitatile invalizilor in ce priveste repartizarea pentru acestia a incaperilor de locuit in apropierea locului lor de munca, a locului de trai al rudelor lor si a institutiilor de reabilitare.
Invalizilor, conform indicatiilor medicale si tinindu-se seama de doleantele acestora, li se ofera incaperi de locuit la etajele de jos, iar celor care au apartamente la etajele de sus li se schimba cu spatiu locative la etajele de jos.
Incaperile de locuit acordate invalizilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice-sanitare, determinate in conformitate cu starea sanatatii invalizilor.
Invalizilor de grupa I si II, precum si familiilor cu copii invalizi care au nevoie de imbunatatirea conditiilor de trai, li se acorda incaperi de locuit in primul rind. In aceste scopuri statul aloca investitii capitale.
Invalizilor li se acorda inlesniri la plata spatiului locativ si a serviciilor comunale in modul stabilit de legislatie.
Invalizilor nevazatori de grupa I si II, celor cu dereglari ale aparatului locomotor li se acorda dreptul de a-si construi garaj in apropierea locului de trai.

 Articolul 12. Raspunderea economica pentru neindeplinirea obligatiilor privind asigurarea accesului invalizilor la obiectivele infrastructurii sociale

 Intreprinderile, institutiile si organizatiile care nu indeplinesc masurile, prevazute de prezenta Lege, in vederea amenajarii mijloacelor de transport, telecomunicatii si de informare existente si a altor obiective ale infrastructurii sociale pentru accesul la ele si pentru folosirea lor de catre invalizi defalcheaza in bugetul organului autoadministrarii locale mijloace necesare pentru satisfacerea cerintelor invalizilor in conformitate cu legislatia.
Mijloacele mentionate pot fi folosite numai pentru realizarea masurilor privind amenajarea obiectivelor infrastructurii sociale in vederea satisfacerii necesitatilor invalizilor.

 Articolul 13. Asigurarea pentru invalizi a accesului la institutiile de culturalizare si la amenajarile sportive

 Organele autoadministrarii locale sint obligate sa asigure invalizilor conditiile necesare pentru accesul la institutii de culturalizare, la amenajari sportive, pentru practicarea culturii fizice si sportului, precum si sa puna la dispozitie inventarul sportiv special.
Invalizii beneficiaza de serviciile enumerate mai sus gratuit sau in conditii avantajoase, in conformitate cu legislatia.

 Articolul 14. Participarea intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor in realizarea politicii de stat de protectie sociala a invalizilor

 Intreprinderile, institutiile si organizatiile sint in drept sa aloce mijloace in vederea finantarii constructiilor, procurarii de utilaj necesar obiectivelor social-culturale si amenajarilor sportive si intretinerii lor, producerii de marfuri si prestarii de servicii, procurarii mijloacelor de transport pentru necesitatile invalizilor (in redactia Legii Nr.1592-XIII din 27 februarie 1998).

 Articolul 15. Asigurarea cu resurse tehnico-materiale a intreprinderilor care produc articole de protezare si aparate ortopedice, carucioare-fotolii, mijloace ale micii mecanizari si dispozitive pentru invalizi

 Organizatiile obstesti ale invalizilor si intreprinderile lor, intreprinderile de stat si cooperatiste, care produc articole de protezare si aparate ortopedice, carucioare-fotolii, mijloace ale micii mecanizari si dispozitive pentru invalizi beneficiaza de dreptul de a fi asigurate cu resurse tehnico-materiale centralizat in primul rind si in volum deplin.

 
Capitolul III

REABILITAREA MEDICALA, PROFESIONALA SI SOCIALA A INVALIZILOR

 Articolul 16. Sarcinile reabilitarii medicale, profesionale si sociale a invalizilor

 Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale organizeaza si contribuie la statornicirea si dezvoltarea sistemului de reabilitare medicala, profesionala si sociala a invalizilor, ce reprezinta un complex de masuri orientate spre restabilirea si compensarea functiilor dereglate sau pierdute ale organismului, capacitatilor de autoservire, posibilitatii de a practica diferite genuri de activitate profesionala, care permit invalizilor sa duca un mod normal de viata si le asigura realizarea drepturilor si posibilitatilor potentiale.
Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale finanteaza si organizeaza desfasurarea cercetarilor stiintifice si pregatirea specialistilor in domeniul reabilitarii medicale, profesionale si sociale a invalizilor, profilaxiei invaliditatii.

 Articolul 17. Programul individual de reabilitare a invalidului

 Reabilitarea medicala, profesionala si sociala a invalizilor se infaptuieste in corespundere cu programul individual de reabilitare, determinat pe baza expertizei medico-sociale (a comisiei de expertiza medicala a capacitatii de munca, a serviciului de expertiza specializata a comisiei de consultatie medicala), efectuata de organele de stat imputernicite sa faca aceasta de catre organele respective ale autoadministrarii locale cu participarea reprezentantilor organizatiilor obstesti ale invalizilor.
In programul individual de reabilitare, recomandat invalidului, sint determinate volumele, tipurile si termenele concrete de efectuare a masurilor de reabilitare, precum si felurile de asistenta sociala.
Programul individual de reabilitare prezentat de invalid este un document obligatoriu pentru executare de catre organele de stat respective, precum si de catre intreprinderi, institutii si organizatii.

 Articolul 18. Deservirea medicala a invalizilor

 Invalizilor le este garantata asistenta medicala calificata gratuita din contul mijloacelor bugetului de stat in toate institutiile medicale de stat.
Invalizii au prioritate la deservire in institutiile policlinice de dispensar si in farmacii.

 Articolul 19. Sistemul institutiilor de reabilitare

 Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale, tinind cont de structura invaliditatii, sint obligate sa creeze centre de reabilitare cu mai multe profiluri sau specializate de reabilitare in complex, sectii policlinice si stationare de tratament de intremare in institutiile curativ-profilactice.
Pentru invalizii care au nevoie de ingrijire si de ajutor permanent din partea altor persoane vor fi create case-internat, case de locuit speciale avind un complex de servicii de reabilitare si servicii sociale, pansionate, centre de deservire sociala, oficii de deservire sociala la domiciliu.

 Articolul 20. Asigurarea invalizilor cu articole de protezare si aparate ortopedice, mijloace de locomotie speciale, fonoamplificatoare si semnalizatoare, dispozitive si aparate individuale

 Invalizii cu domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova, in baza prescriptiilor medicale, au dreptul de a fi asigurati gratuit sau in conditii avantajoase cu articole de protezare si cu aparate ortopedice, mijloace de locomotie speciale, fonoamplificatoare si semnalizatoare, dispozitive si aparate individuale.
Invalizii care nu au domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a procura articole de protezare si aparate ortopedice prin numerar.
Cetatenii straini invalizi care locuiesc temporar pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a procura articole de protezare si aparate ortopedice in modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.

 Capitolul IV

INVATAMINTUL INVALIZILOR SI PREGATIREA LOR PROFESIONALA


 Articolul 21. Asigurarea conditiilor necesare pentru instruirea si pregatirea profesionala a invalizilor

 Statul garanteaza invalizilor conditiile necesare pentru instruire si pregatire profesionala.
Organele invatamintului public, in comun cu organele de ocrotire a sanatatii, muncii si protectiei sociale, sint obligate sa asigure educatia prescolara si extrascolara a copiilor invalizi, capatarea de catre invalizi a studiilor medii generale, medii de specialitate si superioare in conformitate cu programul individual de reabilitare.
Institutiile de invatamint, in comun cu reprezentantii organizatiilor obstesti ale invalizilor, pot stabili inlesniri suplimentare pentru instruirea invalizilor.

 Articolul 22. Educatia prescolara a copiilor invalizi

In scopul asigurarii celor mai favorabile posibilitati pentru educatia copiilor invalizi de virsta prescolara si acordarea ajutorului de reabilitare necesar, in institutiile prescolare de tip general se creeaza conditii pentru aflarea in ele a copiilor invalizi.
Pentru copiii invalizi, starea sanatatii carora exclude posibilitatea aflarii lor in institutiile prescolare de tip general, se infiinteaza institutii prescolare speciale.

 Articolul 23. Capatarea de catre invalizi a studiilor medii generale de specialitate si superioare

 Invalizii fac studii generale, medii de specialitate si superioare in institutii de invatamint de tip general, iar in caz de necesitate, in institutii de invatamint speciale.
Pentru copiii invalizi care primesc un curs de tratament in institutii curativ-profilactice, stationare sau de reabilitare se organizeaza lectii de instruire.
Invalizii, in caz de sustin examenele de admitere si se afla in aceleasi conditii cu ceilalti pretendenti (numarul de puncte, vechimea in munca etc.), beneficiaza de dreptul de a fi admisi in mod preferential in institutiile de invatamint mediu de specialitate si superior.
Invalizilor care invata bine la stationar li se plateste bursa, indiferent de faptul ca primesc pensie sau alocatii.
Statul garanteaza plasarea in cimpul muncii a tinerilor specialisti invalizi.

 Articolul 24. Educatia si instruirea copiilor invalizi la domiciliu

 In caz daca lipseste posibilitatea de a educa si instrui copiii invalizi in institutiile prescolare si asezamintele de invatamint general sau speciale si tinind cont de dorinta parintilor, educatia si instruirea are loc la domiciliu. In acest caz, unuia dintre parinti ori persoanei care il inlocuieste i se acorda asistenta materiala si inlesniri in modul si in conditiile stabilite de legislatie. Timpul ingrijirii unui asemenea invalid se include in vechimea in munca.
Institutiile instructiv-educative respective acorda ajutor parintilor la instruirea copiilor invalizi la domiciliu.

 Articolul 25. Educatia extrascolara a copiilor invalizi

 In scopul dezvoltarii multilaterale a copiilor invalizi, educarii activismului social, a interesului fata de munca, in scopul familiarizarii lor cu stiinta, tehnica, arta si sportul, organele invatamintului public, alte organe de stat sint obligate sa asigure copiilor invalizi accesibilitatea educatiei extrascolare.

 Articolul 26. Educarea si instruirea copiilor invalizi in institutiile stationare

 Copiilor invalizi care se afla permanent in institutii stationare li se asigura de catre aceste institutii continuitatea educatiei si instruirii in legatura organica cu adaptarea sociala si de munca.

 Articolul 27. Pregatirea profesionala si ridicarea calificarii invalizilor

 Pregatirea profesionala si ridicarea calificarii invalizilor se asigura in institutii de invatamint, la intreprinderi si in organizatii (specializate sau de tip general) in comun cu institutiile de asistenta sociala, in conformitate cu programul individual de reabilitare.
Asigurarea materiala a invalizilor in perioada pregatirii profesionale si ridicarii calificarii se infaptuieste in modul si in conditiile stabilite de legislatie.

 Articolul 28. Formele de instruire, de pregatire profesionala si de ridicare a calificarii invalizilor

 Instruirea, pregatirea profesionala si ridicarea calificarii invalizilor se infaptuiesc in diferite forme, inclusiv cu frecventa obligatorie, prin corespondenta, extern, prin studierea in grupe, clase speciale si dupa planuri de invatamint individuale, inclusiv instruirea la domiciliu.

 Articolul 29. Limbajul gesturilor

 Statul recunoaste limbajul gesturilor in calitate de mijloc de comunicare intre persoane.
Statutul juridic si sfera aplicarii limbajului gesturilor sint stabilite de legislatie.

 
Capitolul V

MUNCA INVALIZILOR


 Articolul 30. Realizarea de catre invalizi a dreptului la munca

 In scopul realizarii capacitatilor creatoare si de productie ale invalizilor si tinind cont de programele individuale de reabilitare, acestora li se asigura dreptul de a lucra la intreprinderi, in institutii si organizatii cu conditii obisnuite de munca, la intreprinderi, in sectii si sectoare specializate care folosesc munca invalizilor, precum si sa practice munca individuala sau alta munca, neinterzisa de lege.
Refuzul de a incheia un contract de munca ori de a avansa in serviciu, concedierea din initiativa administratiei, trecerea invalidului la alta munca fara consimtamintul lui din motive de invaliditate nu se admit, cu exceptia cazurilor cind, potrivit concluziei expertizei medico-sociale, starea sanatatii acestuia impiedica indeplinirea indatoririlor profesionale ori ameninta sanatatea si securitatea muncii altor persoane.
Nu se admite concedierea din lucru din initiativa administratiei a persoanei care trece cursuri de reabilitare medicala, profesionala si sociala in institutii respective indiferent de termenul aflarii in aceste institutii.

 Articolul 31. Plasarea invalizilor in cimpul muncii

 Plasarea in cimpul muncii a lucratorilor care au devenit invalizi se infaptuieste, in corespundere cu concluziile comisiilor de expertiza medicala a capacitatii de munca, la intreprinderea, institutia, organizatia in care muncitorul sau functionarul si-a pierdut partial capacitatea de munca. In cazul in care lipsesc conditiile pentru continuarea activitatii de munca a invalizilor la aceeasi intreprindere, institutie, organizatie, plasarea in cimpul muncii se infaptuieste cu concursul serviciului de stat pentru utilizarea fortei de munca.    
Recomandarile pentru plasarea in cimpul muncii a invalizilor propusi de oficiile fortei de munca (in conformitate cu locurile rezervate) sint obligatorii pentru patroni.
Organele autoadministrarii locale, cu participarea organizatiilor obstesti ale invalizilor si tinind cont de necesitatile invalizilor, aproba listele de functii si profesii care trebuie sa fie ocupate preferential de invalizi, stabilesc normativele de rezervare pentru ei, la intreprinderi, in institutii si organizatii, a locurilor de munca (in marime de cel putin 5 la suta din numarul total al lucratorilor), infiinteaza intreprinderi, sectii, sectoare specializate pentru utilizarea muncii invalizilor.
Tinind cont de necesitatile invalizilor, intreprinderile, institutiile si organizatiile infiinteaza intreprinderi, sectii si sectoare specializate pentru utilizarea muncii invalizilor.
In acest caz, din Fondul de somaj lor le vor fi recuperate cheltuielile pentru procurarea utilajului destinat amenajarii locurilor de munca pentru invalizi.
Organele de plasare in cimpul muncii, in comun cu reprezentantii organizatiilor obstesti ale invalizilor, cu sindicatele, elaboreaza annual programe de plasare in cimpul muncii a invalizilor.
Organele autoadministrarii locale sint obligate sa elibereze intreprinderilor ce organizeaza munca la domiciliu a invalizilor, precum si invalizilor care practica activitati de munca individuala incaperi corespunzatoare si sa acorde ajutorul necesar pentru procurarea materiei prime si vinzarea productiei.
Patronii care nu au rezervat locuri de munca pentru invalizi sau se eschiveaza de la angajarea lor efectueaza defalcari financiare in Fondul de somaj in marimea unui salariu anual mediu al lucratorului de la intreprinderea, institutia, organizatia in cauza pentru fiecare loc de munca necreat.

 Articolul 32. Obligatiile patronilor privind plasarea in cimpul muncii a persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca la lucru

 Patronii sint obligati sa repartizeze locurile de munca disponibile sau sa creeze locuri noi de munca pentru plasarea in cimpul muncii a lucratorilor care si-au pierdut capacitatea de munca in urma unui accident la intreprinderea data sau au capatat o boala profesionala in urma carui fapt au fost recunoscuti ca invalizi.
In cazul neindeplinirii conditiilor indicate, patronii sint obligate ca la desfacerea contractului (acordului) de munca cu acest lucrator sa defalcheze in Fondul de somaj o cota egala cu zece salarii anuale ale lucratorului respectiv.

 Articolul 33. Avantajele si inlesnirile pentru intreprinderile care utilizeaza munca invalizilor

 Asigurarea tehnico-materiala a intreprinderilor si a organizatiilor obstesti ale invalizilor se infaptuieste din resursele republicane centralizate.
Productia intreprinderilor destinata pentru reabilitarea invalizilor (mijloacele si accesoriile tehnice) face parte din comanda de stat si se asigura prioritar cu mijloacele tehnico-materiale.
Construirea de obiective pentru invalizi, indiferent de sursele de finantare, se inscrie in lista santierilor comenzii de stat.

 Articolul 34. Durata timpului de munca si normele de productie pentru invalizi

 Pentru invalizii de grupa I si II (daca acestia nu beneficiaza de dreptul la inlesniri mai mari) se stabileste o durata de munca redusa de 30 ore pe saptamina.
Antrenarea invalizilor in lucrari suplimentare, la munca in zilele de odihna si in timp de noapte se permite numai cu consimtamintului lor, daca aceste lucrari nu le sint contraindicate de medic.
Patronii, de comun acord cu comitetele sindicale, au dreptul de a reduce invalizilor care lucreaza in intreprinderi normele de lucru.

 Articolul 35. Concediile invalizilor

 Pentru invalizii de grupa I (daca acestia nu beneficiaza de inlesniri mai mari) se stabileste un concediu anual cu durata de 36 de zile calendaristice, pentru invalizii de grupa II - de 28 de zile calendaristice.
La cererea invalidului administratia acorda acestuia un concediu suplimentar fara plata cu durata de pina la doua luni.

 
Capitolul VI

ASISTENTA SOCIALA PENTRU INVALIZI

 Articolul 36. Tipurile de asistenta sociala pentru invalizi

 Invalizilor li se acorda asistenta sociala in forma de plati banesti (pensii, alocatii, plati de o singura data), de asigurare cu mijloace tehnice si cu alte mijloace, inclusiv cu carucioare-fotolii proteze si aparate ortopedice, productie de tipar cu caractere speciale fonoamplificatoare si semnalizatoare, precum si de prestare a serviciilor medicale si de menaj la domiciliu (in redactia Legii Nr.934-XIV din 14 aprilie 2000).
Asigurarea invalizilor cu mijloace tehnice si cu alte mijloace, precum si prestarea de servicii acestora se face gratuit sau in conditii avantajoase.
Tipurile concrete si volumul asistentei sociale se determina in programul individual de reabilitare a invalidului.

 Articolul 37. Organele de stat care acorda asistenta sociala invalizilor

 Asistenta sociala este acordata invalizilor de catre organelle autoadministrarii locale, de catre organele muncii si protectiei sociale ocrotirii sanatatii, invatamintului public, culturii, de cultura fizica si sport si de catre alte organe de stat pe baza concluziilor expertizei medico-sociale in conformitate cu legislatia in vigoare.
Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale stabilesc pentru invalizi inlesniri suplimentare la deservirea nevoilor de trai, la deservirea medicala, comerciala, la transport, telecomunicatii si la alte tipuri de servicii sociale.

 Articolul 38. Sursele de finantare a asistentei sociale

 Asistenta sociala se acorda pe seama mijloacelor bugetelor republican si local, precum si a depunerilor benevole ale intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor si ale cetatenilor.
Intreprinderile, institutiile si organizatiile care finanteaza masurile legate de asistenta sociala a invalizilor beneficiaza de inlesniri la plata impozitelor in modul si in conditiile determinate de legislatie.

 Articolul 39. Imputernicirile intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor privind luarea de hotariri pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale invalizilor

 Administratia intreprinderii, institutiei si a organizatiei, de comun acord cu colectivul de munca, are dreptul de a solutiona problemele ce tin de imbunatatirea conditiilor de viata ale invalizilor, inclusiv:
- sa stabileasca suplimente la pensiile de stat tinind cont de aportul de munca al lucratorului, de vechimea in munca totala si neintrerupta;
- sa stabileasca sporuri la pensii invalizilor singuratici care au nevoie de ajutor, de ingrijire din partea altor persoane;
- sa stabileasca inlesniri pentru achitarea chiriei, intretinerea copiilor in institutiile prescolare departamentale;
sa achite partial sau complet plata pentru de foc, serviciile comunale, mijloacele individuale de locomotie, alte marfuri necesare;
- sa depuna cotele de participatie la cooperativele pentru constructia de locuinte, de garaje, in intovarasirile horticole;
- sa achite costul biletelor de calatorie in toate tipurile de transport in comun si de vizitare a institutiilor de culturalizare;
- sa organizeze alimentatia gratuita;
- sa acorde invalizilor si alt ajutor.

Intreprinderile, institutiile si organizatiile sint obligate sa acorde invalizilor inlesniri la folosirea complexelor sportive de intremare, institutiilor de culturalizare, caselor de odihna, pensionatelor, sanatoriilor care se afla in subordinea acestora.

 Articolul 40. Punerea la dispozitia invalidului a mijloacelor tehnice sau a altor mijloace

 Un mijloc tehnic sau un alt mijloc se pune la dispozitia invalidului in conformitate cu programul individual de reabilitare in mod gratuit sau in conditii avantajoase.
Daca mijlocul tehnic sau un alt mijloc, prevazut de programul individual de reabilitare, nu poate fi pus la dispozitia invalidului de catre organul de stat sau daca invalidul l-a procurat din propriile mijloace materiale, lui i se plateste compensatia in modul stabilit de legislatie.

 Articolul 41. Compensatii acordate invalizilor pentru calatoria in mijloacele de transport

 Invalizilor de gradul I si II, copiilor invalizi si persoanelor care insotesc un invalid de gradul I sau un copil invalid li se acorda, la locul de resedinta, de catre autoritatile administratiei publice locale compensatii de la bugetele respective pentru calatorii in transportul in comun urban, suburban si interurban (cu exceptia taximetrelor) (in redactia Legii Nr.934-XIV din 14 aprilie 2000).

 Articolul 42. Asigurarea invalizilor cu mijloace de telecomunicatii

 Ministerul Informaticii, Informatiei si Telecomunicatiilor asigura conditiile necesare pentru implementarea unor mijloace speciale de deservire prin telecomunicatii a invalizilor, crearea unor puncte de convorbiri telefonice de folosinta in comun pentru invalizi, asigurarea cu aparate de telefon speciale a abonatilor cu auzul defect.
Invalizii nevazatori de grupa I, precum si invalizii de grupa II au dreptul la instalarea peste rind a telefoanelor, inclusiv a celor speciale, in conditiile si in modul stabilit de legislatie.

 Articolul 43. Deservirea la domiciliu. Institutiile stationare de asistenta sociala a invalizilor

 Invalizilor care au nevoie de ingrijirea si ajutorul altor personae organele de asistenta sociala le presteaza servicii medicale si de menaj la domiciliu ori in institutii stationare.
Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat si organele autoadministrarii locale contribuie la dezvoltarea retelei institutiilor stationare de asistenta sociala a invalizilor care au nevoie de ingrijire din partea altor persoane.

 
Capitolul VII

ORGANIZATIILE OBSTESTI ALE INVALIZILOR


 Articolul 44. Dreptul invalizilor de a crea organizatii obstesti

 In scopul ocrotirii drepturilor si intereselor lor, acordarii de sprijin reciproc si prestarii de servicii, invalizii si persoanele care ii reprezinta au dreptul de a crea organizatii obstesti, inclusiv diferite fonduri, in modul stabilit de legislatie.
Organele centrale ale puterii de stat si ale administratiei de stat acorda sprijin si ajutor pe toate caile organizatiilor obstesti ale invalizilor si organizatiilor care reprezinta interesele lor.

 Articolul 45. Repartizarea locuintelor construite pe contul mijloacelor organizatiilor obstesti ale invalizilor

 Locuintele construite de catre organizatiile obstesti ale invalizilor pe contul mijloacelor proprii nu se instraineaza si se repartizeaza la aprecierea organizatiilor obstesti ale invalizilor in conformitate cu legislatia cu privire la locuinte.
In cazul participarii pe baza de cota-parte la constructia de locuinte, organizatiile obstesti ale invalizilor sint scutite de a participa pe baza de cota-parte la dezvoltarea capacitatilor industriei constructiilor si la constructia comunala, precum si de a transmite o parte din spatiul locativ organelor autoadministrarii locale si altor organizatii.

 Articolul 46. Relatiile internationale ale organizatiilor obstesti ale invalizilor

 In conformitate cu statutele lor, organizatiile obstesti ale invalizilor pot sa adere la asociatiile internationale neguvernamentale, sa mentina relatii directe cu ele, precum si sa incheie acorduri.

 Articolul 47. Perceperea impozitului de la organizatiile obstesti ale invalizilor

 Organizatiile obstesti ale invalizilor si intreprinderile, institutiile si organizatiile lor beneficiaza de inlesniri si scutiri la plata impozitului, in modul stabilit de legislatie, inclusiv la plata impozitului pe venit, - conform prevederilor Codului fiscal si ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit si pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal (in redactia Legii Nr.1592-XIII din 27 februarie 1998).

 
Presedintele

Republicii Moldova Mircea Snegur

 
ARHIVA

 Articolul 41. Inlesniri pentru invalizi la folosirea mijloacelor de transport

 Invalizii de grupa I si II se folosesc de dreptul de a calatori gratuit cu toate tipurile de transport urban si suburban de pasageri, in afara de taximetru.
Invalizilor de grupa I si II li se acorda o reducere cu 50 la suta din costul biletului de calatorie in cadrul rutelor de comunicatii interne cu transportul aerian, feroviar si auto de la 1 octombrie pina la 15 mai, iar in restul anului o singura data.
Inlesnirile aratate mai sus se acorda si persoanei care insoteste un invalid de grupa I sau un copil invalid.Источник: http://www.invalid.md/3/4
Категория: законодательство | Добавил: tigras (11.04.2009)
Просмотров: 2547 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS

...

translate

Меню

Альбомы

новое [14]
научные публикации [16]
законодательство [11]
пресса о гемофилии [26]
донорство [17]
это интересно [8]
Жизненные истории "гемов" [4]
истории реальных гемофиликов.

Форма входа

Логин:
Пароль:

Праздники

Праздники сегодня

Опрос

Откликаетесь ли вы на призывы о сборе средств для лечения больных?

Всего ответов: 6

Поиск

Новости загрузка новостей...
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Зарег. на сайте
Всего: 24394
Новых за месяц: 3
Новых за неделю: 1
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
Из них
Администраторов: 2
Модераторов: 0
Проверенных: 0
Обычных юзеров: 24392
Из них
Парней: 24335
Девушек: 59